051 223 683
info@ac-schnitzer.net
tel.: 051 223 683      el. naslov: info@ac-schnitzer.net

AC Schnitzer Slovenija

Auto SOWA, spol. s r.o.
Lediny 21, SK-841 03 Bratislava
 
družba vpisana 11.2.1997 v OR, OS Bratislava I
št.reg. vpisa. 13877/B, Oddiel Sro
Matična št.: 35709154, ID Št. za DDV: SK2020965056
 
Direktorja: Katarína Wagner, Peter Gavora
 

Bančen račun: VÚB, a.s.
IBAN: SK86 0200 0000 0011 5779 4958
 
SWIFT / BIC: SUBASKBX